Deze website is een algemene en openbare website met informatie over het platform Oss Schakelt Door en zijn diensten en partners. Alle informatie (tekst, beelden, afbeeldingen, hyperlinks en andere materialen) op deze website is zoals zij gepresenteerd is. Hoewel Oss Schakelt Door de grootste zorg besteedt aan de informatie op deze website geldt dat noch Oss Schakelt Door noch zijn partners garanties en verklaringen geven dat de website aan je vereisten voldoet; de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is; of het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan jouw eisen voldoet.

Oss Schakelt Door en zijn partners zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, de beschikbaarheid van deze website en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stelt of elektronische communicatie verzonden door Oss Schakelt Door vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

De website en de informatie beschikbaar op deze website (tekst, beelden, afbeeldingen, hyperlinks en andere materialen) vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oss Schakelt Door enig onderdeel van deze website te kopiĆ«ren, op welke wijze dan ook, dan wel beschikbaar te stellen aan derden. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op jouw eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan jouw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

In geen enkel geval zullen Oss Schakelt Door en zijn partners aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale of incidentele schade als gevolg van, of in verband met de toegang, gebruik van of onmogelijkheid van toegang of gebruik van deze website, de informatie of delen van informatie, behalve voor zover dergelijke schade direct en uitsluitend ontstaat door een opzettelijke fout of grove nalatigheid aan de zijde van Oss Schakelt door en voor zover wettelijk is toegestaan.

Deze website bevat hyperlinks naar en van websites van derden. Oss Schakelt Door is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website in eigendom van een derde partij, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot zijn partners. Elke hyperlink op deze website naar een andere website is niet bedoeld als goedkeuring van die andere website, noch van de inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid van de informatie van een website die aan de website gekoppeld is en Oss Schakelt Door aanvaardt als zodanig daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.