Hallo bewoners van de gemeente Oss,

Vinden jullie het ook al zo lekker fris geworden buiten? De herfst is al flink bezig en we merken meteen dat het naast buiten ook binnen frisser is geworden.  De verwarming springt weer aan. Er zijn ook van die dagen dat het waterkoud aanvoelt. Dus een beetje extra warmte is welkom. Dat kan door duurzaam warmte op te wekken met een zonneboiler.

Onbekend maakt onbemind

Zonneboilers zijn in Nederland veel minder bekend dan zonnepanelen, maar ze zijn steeds vaker te zien op de Nederlandse daken. Het duurzaam opwekken van stroom is bekend. De hoeveelheid opgewekte stroom is vaak gespreksonderwerp op verjaardagen. Het duurzaam opwekken van warmte is niet zo bekend. Terwijl zonneboilers juìst geschikt zijn om duurzaam warmte op te wekken en daarmee energie te besparen.

Wat is een zonneboiler en hoe werkt het?

De zonneboiler installatie bestaat uit zonnecollectoren en een zonneboiler. Collectoren verzamelen zonne-energie. Er zijn twee typen zonnecollectoren: Vacuümbuizen ook wel heatpipes genoemd en vlakke plaatcollectoren (zoals zonnepanelen).

onnDe zonnecollectoren worden onder een bepaalde hoek op het dak geplaatst om de zonnestraling op te vangen. Door de zonne-energie wordt de vloeistof verwarmd die door de zonnecollectoren stroomt. Deze opgewarmde vloeistof loopt naar de zonneboiler om via een spiraal in de zonneboiler de warmte af te geven aan het water wat erin zit en dat daarmee te verwarmen

Welke zonneboiler kies jij?

Er zijn eigenlijk twee type zonneboilers. Dat zijn enerzijds de stand-alone en mono-functionele systemen. Deze worden vaak toegepast. Het gaat hier om een gesloten systeem tussen zonnecollectoren en zonneboiler waarbij de opgewekte warmte wordt teruggegeven aan de hr-ketel. Er zijn geen andere warmtebronnen die je op deze zonneboiler kunt aansluiten en deze is met name bedoeld voor warm tapwater. Je ondersteunt je hr-ketel, niet ook nog je verwarming.

Daarnaast bestaan er ook de volledig geïntegreerde zonneboilersystemen. Hierop kun je verschillende warmtebronnen aansluiten. Denk hierbij aan zonnecollectoren in combinatie met een warmtepomp en een bio-vergasser. Maar het is ook mogelijk om andere warmtebronnen op de zonneboilercombinatie aan te sluiten. Zoals een pellethaard of -kachel, warmte koudeopslag-installatie, een gecombineerde aansluiting op het warmtenet en /of een warmte-element welke overtollige zonnestroom omzet in warm water.

De zonneboilers van de geïntegreerde systemen zijn vaak voorzien van twee spiralen voor de warmte-uitwisseling. Een spiraal voor warm tapwater en een spiraal voor warm water om de overtollige zonnestroom direct om te zetten in warmte.

Ook zijn er meerdere boilervaten met grote inhoud te combineren om warmte op grotere schaal op te slaan. Dit principe van opslag komt overeen met accu’s om stroom op te kunnen slaan.

Voordelen van zonneboilers

Een zonneboiler is een oneindige bron van warmte wanneer de zon schijnt. Simpel gezegd de zonnestralen raken nooit op in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zoals olie en gas.

De zonnecollectoren zijn in oost-westopstelling te plaatsen zodat je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds voordeel hebt van de zon. Zo hoeft jouw hr-ketel minder hard te stoken als er een vraag naar warm water is.

Zodra de vloeistof in de zonneboiler is afgekoeld, wordt deze weer automatisch door de zonnecollector gepompt om weer warm te worden.

Ook in de winter heeft een zonneboiler nog nut vanwege het hoge rendement en de gevoeligheid ook al bij minimaal zonlicht.

Op dit moment is er vanuit de Rijksoverheid een ISDE subsidie beschikbaar voor aanschaf van zonneboilers.

Nadelen van zonneboilers

Een zonneboiler kan geen bestaande hr-ketel in uw woning vervangen. Het is dus nodig deze te behouden of een andere warmtebron te laten installeren.

Een zonneboilersysteem laten installeren betekent dat je zonnecollectoren op het dak krijgt. Dat is wellicht niet altijd even fraai en ze nemen de nodige ruimte in op het dak.

De kosten zijn minimaal EUR 2.000 tot EUR 5.000, maar de ISDE subsidie kan daarbij een handje helpen.

Wellicht heb ik jullie warm gemaakt om je eens verder te verdiepen in dit serieuze alternatief voor warmteopwekking naast zelfopgewekte stroom met zonnepanelen.

Tot de volgende keer.

Groet,

David