Zet de stappen naar kantoorlabel C

Vanaf 1 januari 2023 is de wetgeving over kantoorlabel C ingegaan. Hier vind je informatie. Heeft u al kantoorlabel C? Of heeft u de stappen genomen om kantoorlabel C te krijgen?

Wetgeving op kantoorlabel C

In 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend door Nederland. Het doel is om in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Het Klimaatakkoord van Parijs is vertaald naar het Nederlandse klimaatakkoord. Hier zijn afspraken gemaakt met bedrijven en organisaties in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen.

Daarom moeten kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Is dit dan niet het geval? Dan mag uw gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op www.rvo.nl.

Handhaving op Energielabel C kantoren in gemeente Oss

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat uw kantoorpand voldoet aan energielabel c voor kantoren. Daarom handhaven we op deze maatregel.

De kantoorpanden in gemeente Oss die waarschijnlijk niet voldoen aan Label C hebben recent hier een brief over ontvangen.

Uw kantoorgebouw

Wil u weten of deze wetgeving voor uw kantoorgebouw geldt? Volg dan de stappen in de beslisboom. Ook kunt u zien welke acties nodig zijn om energielabel C te krijgen.

Klik op het plaatje. U krijgt een download van www.rvo.nl

Wat is uw energielabel?

Op deze website zie je welk energielabel je kantoorgebouw heeft: https://www.ep-online.nl.

Energie Investeringsaftrek

Met het Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Investeringen moeten wel passen binnen de energielijst. Meer informatie over de EIA en maatwerkadvies vind je op www.rvo.nl