U heeft een tegeltje gekregen. Met een QR-code. Daarom bent u nu op de website van Oss Schakelt Door, de voorlichtingscampagne van de gemeente Oss over energiebesparing.

Zet de stappen naar kantoorlabel C

Vanaf 1 januari 2023 gaat de wetgeving over kantoorlabel C in. Hier vindt u informatie. Heeft u al kantoorlabel C? Of heeft u de stappen genomen om kantoorlabel C te krijgen? Dan kunt u uw tegeltje inleveren bij de gemeente Oss.

Van de ingeleverde tegeltjes maakt kunstenaar Alex van der Heijden een mozaïek kunstwerk. Zo is de cirkel rond en zijn de tegeltjes helemaal circulair!

Wetgeving op kantoorlabel C

In 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend door Nederland. Het doel is om in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Het Klimaatakkoord van Parijs is vertaald naar het Nederlandse klimaatakkoord. Hier zijn afspraken gemaakt met bedrijven en organisaties in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen.

Daarom moeten kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Is dit dan niet het geval? Dan mag uw gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren.

Uw kantoorgebouw

Wil u weten of deze wetgeving voor uw kantoorgebouw geldt? Volg dan de stappen in de beslisboom. Ook kunt u zien welke acties nodig zijn om energielabel C te krijgen.

Klik op het plaatje. U krijgt een download van www.rvo.nl

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/08/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf

Wat is uw energielabel?

Op deze website kunt u bekijken welk energielabel uw kantoorgebouw heeft: https://www.ep-online.nl.

Energie Investeringsaftrek

Met het Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Investeringen moeten wel passen binnen de energielijst. Meer informatie over de EIA en maatwerkadvies vindt u op de volgende sites:

> www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eia

> www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/hulpmiddelen-tools-en-inspiratie-gebouwen/maatwerkadvies-utiliteitsbouw.

Over deze actie

Tom Janssen, Mart Kerkhoffs, Britt Laemers en Merel Smits zijn tweedejaars studenten Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De studenten hebben voor de gemeente Oss een voorlichtingsactie opgezet. Zij hebben het idee bedacht om bedrijven met een kantoorgebouw bewust te maken van de wetgeving over energielabel C via het tegeltje. Alle kantoren die niet voldoen aan kantoorlabel C hebben een tegeltje gekregen. Het tegeltje is ontworpen in samenwerking met Roy Thijssen van “Hart voor Oss”.

Circulair

Heeft u uw kantoor verduurzaamd en is deze label C? Dan ontvangen we graag het tegeltje terug. Deze kunt u opsturen of afgeven op het gemeentehuis t.a.v. afdeling LWE ondernemerszaken. Kunstenaar Alex van der Heijden maakt er dan een mozaïek kunstwerk van. Zo is de cirkel rond en zijn de tegeltjes helemaal circulair!

Wilt u ook een tegeltje ontvangen?

Stuurt u dan een mail naar info@ossschakeltdoor.nl.

Als huurder naar kantoorlabel C

Bent u huurder van het kantoorgebouw? Zorg dat uw verhuurder op hoogte is van deze actie!