Buurthuizen, verenigingen of andere bewonersorganisaties kunnen vanaf vandaag een aanvraag voor het BuurtBespaarBudget indienen. Dit budget geeft jullie de mogelijkheid om een project op te zetten om buurtbewoners en/of het buurthuis te helpen de energierekening te verlagen. Met als belangrijkste doel juist mensen te bereiken die daar nu het meest profijt hebben. De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Lees meer

Hoe houd ik het warm deze winter?

De energieprijzen gaan komende winter bij veel mensen voor problemen zorgen. Lokale ontmoetingsplekken zijn de plekken waar veel bewoners warmte kunnen vinden. Soms letterlijk, omdat je in een buurthuis lekker op kan warmen. Maar ook omdat deze ontmoetingsplekken zorgen voor verbinding, activiteiten en een boel warme contacten.

Speciaal voor deze plekken en bewonersorganisaties is het BuurtBespaarBudget in leven geroepen

Met het BuurtBespaarBudget kunnen bewonersorganisaties budget en ondersteuning krijgen in het organiseren van energiebesparende projecten in hun buurt of buurthuis. Denk bijvoorbeeld aan kennisdelen over energiebesparing, het beschikbaar stellen van een warme ruimte of zo creatief als de breiende oma’s die isolatiegordijnen naaien voor de buurtgenoten. Lees hier enkele voorbeeldprojecten.

Wanneer kom je in aanmerking voor het BuurtBespaarBudget?

  • Jullie plan draagt bij aan energiebesparing voor jullie buurthuis en/of buurtgenoten
  • Jullie zijn een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging, coöperatie of stichting.
  • Jullie proberen met jullie activiteit zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Juist ook zij die het meest profijt hebben van een lagere energierekening.
  • Wij geven voorkeur aan projecten die (deels) door bewoners zelf worden uitgevoerd, of waarbij bewoners actief betrokken zijn.
  • De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Laat in je begroting en uitleg duidelijk zien wat je met het aangevraagde budget wilt bereiken.
  • Wij geven de voorkeur aan projecten die dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk buurtbewoners er deze winter al iets aan hebben.
  • Na afloop van jullie project ontvangen we graag 5 foto’s van jullie uitgevoerde activiteiten en kort verslag waarin jullie uitleggen wat jullie hebben gedaan en hoe jullie het budget besteed hebben.

Het BuurtBespaarBudget is tot 9 oktober aan te vragen

Na 9 oktober beoordeelt een beoordelingscommissie alle binnengekomen aanvragen. Zij toetsen die op bovenstaande voorwaarden. Het bereiken van je buurtgenoten en nog deze winter kunnen starten zijn hierbij de belangrijkste. Verder kijken ze naar een diversiteit aan activiteiten en initiatieven. Uiterlijk 21 oktober weten jullie of de aanvraag wordt toegekend. De beoordelingscommissie bestaat uit mensen die midden in de buurt staan. Zij snappen uit eigen ervaring welke kracht er al in de wijken zit en weten hoe je vanuit een community iets kan organiseren. 

Mocht je nog vragen hebben over je aanvraag of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met Vincent Jacobs of Annerike Hekman, zij kunnen je vragen beantwoorden en je verder helpen.

 Tijdslijn van het Traject

Het project BuurtBespaarBudget is tot stand gekomen door een samenwerking tussen LSA Bewoners en Klimaatstichting HIER vanuit de energiebesparingscoalitie. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie Van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.