Energie besparen staat op ieders agenda. En wanneer we zeggen van iedereen, dan bedoelen we ook echt wereldwijd. De 17 Global Goals van de Verenigde Naties, zijn 17 doelen voor de hele wereld en voor alle mensen.

Ook jij kan daar in Oss aan bijdragen! De energie die jij bespaart achter jouw voordeur is daar een onderdeel van. De Globals Goals lijken zo groot en het zijn er zoveel! Toch draag jij bij aan 4 van die doelen, door simpelweg energie te besparen.

Weet je niet waar je moet beginnen?
Schrijf je in voor het EnergyWebinar op 11 februari

7. Duurzame energie

Dit gaat over de hoeveelheid energie die we gebruiken. Of we energie krijgen uit lucht, zon en aarde. En hoe we met de energie omgaan.

  • Je kunt energie besparen door minder energie te gebruiken.
  • Zelf energie opwekken met zonnepanelen bijvoorbeeld.
  • En efficiënt omgaan met energie. Heb je je oven gebruikt? Laat deze daarna open staan, zodat de restwarmte je huis verwarmt.

Dan zeggen we straks: ”Samen hebben we de wereld beter gemaakt, wij begonnen in Oss.”

11 Duurzame steden en gemeenschappen.

Duurzaamheid is in dit geval vooral leefbaar, zodat het blijft bestaan. Dat heeft heel veel onderdelen. Energieneutraal zijn is er daar één van, maar bijvoorbeeld ook klimaatbestendigheid.

Door energie te besparen nu, en volgende generaties deze kennis en gewoontes mee te geven, is er een comfortabele toekomst.

12 Verantwoorde consumptie en productie

Consumptie is een woord dat je vaak hoort bij eten. Het staat eigenlijk voor alles wat je gebruikt. Dus ook de consumptie van energie èn het gebruik van de energie die nodig is om onze ‘spullen’ te maken.

Wanneer we minder spullen verzamelen en minder energie gebruiken helpen we mee aan die betere wereld voor nu en later.

13 Klimaatactie

Klimaatverandering is een bekende naam. Daartegen in actie komen, klinkt dan al snel heel moeilijk. Terwijl je met energiebesparing al veel doet. Je vermindert jouw uitstoot van broeikasgassen. Jouw ‘ecologische voetafdruk’ op de aarde start met het besparen van energie in jouw huis.

Gemeente Oss

Gemeente Oss wil, net als de Verenigde Naties, energieneutraal zijn in 2050. Met als tussenstap, 14% opgewekte duurzame energie in 2020. Jij werkt daar als Ossenaar aan mee door ‘gewoon’ energie te besparen.