Het is belangrijk dat cultureel erfgoed mee kan in het verduurzamen. U bespaart energie en het erfgoed blijft voor de volgende generaties. Daarom geeft gemeente Oss nu een korting op het energieadvies van Monumentenwacht Noord-Brabant voor woningeigenaren van cultureel ergfoed in gemeente Oss. Het restauratiefonds betaalt ook een deel. Doorloop de volgende drie stappen om jouw monumentale woning te verduurzamen.

  1. Verdiep u verder in de mogelijkheden. Er bestaan al diverse handreikingen en tips die u daarbij kunnen helpen.
  2. Maak een plan om te verduurzamen en houdt daarbij rekening met de monumentale waarden van je erfgoed. Hieronder staat uitleg, ook over het deel van de kosten dat je terug kunt krijgen.
  3. Vraag een vergunning aan bij de gemeente, wanneer dat nodig is. Dit kan ook al in een vroeg stadium met een schets.

1. Hier vind je handreikingen en tips

Voor praktische tips en handreikingen over het isoleren van uw cultureel erfgoed, geven onderstaande partijen al veel informatie:

2. Maak een plan voor de verduurzaming van je erfgoed

Bovenstaande informatie is de basis van een plan om je erfgoed te verduurzamen. Daar kan ook iemand bij helpen. Vraag een energieadvies (keukentafelgesprek) aan bij de monumentenwacht Noord-Brabant.

Een adviseur vertelt wat jij specifiek, als woningeigenaar, kunt verduurzamen

Monumentenwacht heeft adviseurs die bij je thuis langskomen en voor jou kijken welke mogelijkheden er in jouw woning zijn om te verduurzamen. Aan het einde van het bezoek leveren zij een rapport op, zodat je het advies ook op een later moment kunt nalezen. Dit adviesgesprek vraag je hier online aan, bij de monumentenwacht Noord-Brabant, zij noemen dit een keukentafelgesprek.

Vergoeding van de kosten adviesgesprek monumentenwacht Noord-Brabant

Er zijn kosten verbonden aan dit adviesgesprek. Gemeente Oss vergoedt maximaal 50% van de kosten, tot een maximum van €345,-. In 2023 is het voor 50 erfgoedeigenaren van woningen mogelijk om zo’n gesprek aan te vragen. Deze korting wordt automatisch verrekend.

Voor de andere 50% van de kosten kunt u een vergoeding aanvragen bij het restauratiefonds. Lees op de website meer over de vergoeding duurzaamheidsadvies.

Download direct het Formulier aanvragen vergoeding voor duurzaamheidsadvies

Opent in pdf

Mag je iets veranderen aan je historische woning? En hoe kom je daarachter?

Vraag een adviesgesprek aan bij de monumentenwacht Noord-Brabant. In het opgeleverde adviesrapport worden deze punten meegenomen. Daarnaast kun je ook kijken naar:

  • Het uitvoeren of laten uitvoeren van een bouwhistorische verkenning van het gebouw zelf in combinatie met archiefonderzoek (bouwtekeningen, oude foto’s, kadaster, etc.)
  • De afdeling monumentenzorg van de gemeente om een beoordeling vragen.

Wil je een algemener beeld en weten waar de gemeente op let bij het verlenen van de vergunning? Dat staat omschreven in de gemeentelijke richtlijnen verduurzamen van cultureel erfgoed. Deze kunt u online vinden op onze website.

3. Heeft u een vergunning nodig?

Heb je een plan en liggen de aanpassingen die je wilt doen in het zicht? Dan heb je een Omgevingsvergunning nodig. Dit geldt zowel voor Rijks- en gemeente monumenten als voor niet-monumentale panden die beeldbepalend zijn of panden gelegen binnen een Rijks of gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Liggen je aanpassingen buiten het zicht? Dan heb je alleen een vergunning nodig als het om een Rijks- of gemeentelijk monument gaat. Twijfel je? Neem dan contact op met de gemeente, door een mail te sturen naar baliebml@oss.nl.

Zo vraag je een vergunning aan

Er zijn 3 stappen in de vergunningsprocedure:

  1. Heeft u ideeën om te verduurzamen, maar dat nog niet volledig uitgewerkt? U kunt met een allereerste schets al bij de gemeente terecht voor advies. Dit heet een vooroverleg en kunt u aanvragen via baliebml@oss.nl. Deze stap is niet verplicht, maar kan u wel inzicht geven in wat er wel en niet kan.
  2. Heb je een plan van aanpak uitgewerkt voor je erfgoed? Dan stuur je dit op voor een eerste beoordeling door de gemeente. Dit heet een principeverzoek en vraag je aan via baliebml@oss.nl. Bij deze aanvraag hebben wij ook een aantal rapporten en tekeningen nodig voor de beoordeling van de werkzaamheden. Meer informatie over de benodigde stukken vind je hier op de website van gemeente Oss
  3. Wanneer u een positieve eerste beoordeling heeft ontvangen kunt u de definitieve beoordeling aanvragen. Dit heet de omgevingsvergunning. Hoe je die aanvraagt en wat je daarvoor moet aanleveren, staat in de beoordeling van het principeverzoek.