Tot en met 31 augustus staat de expositie ‘Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt’ in het gemeentehuis van Gemeente Oss. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft deze reizende tentoonstelling gemaakt over het verduurzamen van monumenten.

Het is belangrijk dat cultureel erfgoed mee kan in het verduurzamen. Naast energiebesparing blijft het erfgoed ook beter voor de volgende generaties.”

Sidney van den Bergh – Wethouder erfgoed gemeente Oss

Daarom geeft gemeente Oss nu een korting op het energieadvies van Monumentenwacht Noord-Brabant voor woningeigenaren van cultureel erfgoed in gemeente Oss. Het restauratiefonds betaalt ook een deel.

Een adviseur aan je keukentafel

Een adviseur vertelt wat jij specifiek, als woningeigenaar, kunt verduurzamen. Monumentenwacht heeft adviseurs die bij je thuis langskomen en voor jou kijken welke mogelijkheden er in jouw woning zijn om te verduurzamen. Aan het einde van het bezoek leveren zij een rapport op, zodat je het advies ook op een later moment kunt nalezen. Dit adviesgesprek vraag je online aan, bij de monumentenwacht Noord-Brabant, zij noemen dit een keukentafelgesprek. De link om het gesprek aan te vragen en meer uitleg staat op www.ossschakeltdoor.nl/erfgoed

Vergoeding van de kosten adviesgesprek monumentenwacht Noord-Brabant

Er zijn kosten verbonden aan dit adviesgesprek. Gemeente Oss vergoedt maximaal 50% van de kosten, tot een maximum van €345,-. In 2023 is het voor 50 erfgoedeigenaren van woningen mogelijk om zo’n gesprek aan te vragen. Deze korting wordt automatisch verrekend. Voor de andere 50% van de kosten kunt u een vergoeding aanvragen bij het restauratiefonds.

Energie besparen en wooncomfort in een monument

Stein van Monumentenwacht Noord-Brabant kijkt als bouwinspecteur steeds vaker mee met de verduurzaming van monumentale panden. ”Bij monumenten zit het maatwerk vaak in het wooncomfort. Je kiest er voor om in een monument te wonen. Je wilt iets behouden voor de toekomst, maar er ook lekker wonen. Door samen door het huis te lopen, zie ik waar er gebreken en knelpunten zitten die het wooncomfort kunnen verminderen. Dingen die de eigenaar misschien niet meer ziet.”

Expositie helpt bij onderzoek om te verduurzamen

De expositie biedt informatie over wat er kan en hoe dat in zijn werk gaat, zowel in tekst, beeld als video. Denk aan mogelijkheden voor isoleren, ventileren, verwarmen en opwekken van energie. De expositie helpt monumenteneigenaren de mogelijkheden voor hun specifieke monument verder te onderzoeken. Deze informatie is ook interessant voor eigenaren van oude of historische panden die geen monumentale status hebben.

Stappenplan

Sidney van den Bergh: “We stellen een stappenplan voor waarmee de monumenteneigenaar een logische route volgt. Eerste stap is het verdiepen in de mogelijkheden. Daar kan de adviseur van monumentenwacht Noord-Brabant bij helpen. Daarna stellen we voor dat de eigenaar een plan maakt om te verduurzamen, rekening houdend met de monumentale waarden van het erfgoed. En dan een vergunning aanvragen bij de gemeente, wanneer dat nodig is. Dit kan ook al in een vroeg stadium met een schets.”