Net als de rest van Nederland moet de hele gemeente Oss in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is nodig voor onze toekomst. Als we geen aardgas meer gebruiken, stoten we minder CO2 uit. En dat zorgt ervoor dat de aarde minder snel opwarmt. Om inwoners mee te laten denken over een duurzame warmtevoorziening in hun buurt, start de gemeente in oktober met een participatieproces. We beginnen in de Weidevogelwijk in Oss; één van de buurten die net als de rest van de Schadewijk als eerste van het aardgas af gaan.

Het aardgasvrij maken van de Schadewijk gaat nog jaren duren en is ingewikkeld. Er bestaan namelijk verschillende manieren om huizen en water zonder aardgas te verwarmen. Die hebben allemaal hun voor- en nadelen. Daarom wil de gemeente samen met de inwoners onderzoeken welke oplossing het beste past bij hun buurt. Dit doet de gemeente door het vormen van een meedenkteam.

Kopers én huurders denken mee

De gemeente vindt het belangrijk dat het meedenkteam een goede afspiegeling is van de buurt, met kopers én huurders. De inwoner hoeft geen deskundige te zijn om mee te praten. Belangrijk is dat een deelnemer goed kan uitleggen wat hij of zij vindt en goed kan luisteren naar andere mensen. Om deelnemers te werven, ontvangen alle inwoners van de Weidevogelwijk een brief van de gemeente. De aanmeldtermijn sluit op 15 september.

Waarover denken inwoners mee?

Leden van het meedenkteam onderzoeken samen met de gemeente welke warmtevoorziening het beste bij hun buurt past. Dat begint met de beschikbaarheid van een duurzame warmtebron. Kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van restwarmte van bedrijven, kunnen we warmte halen uit de bodem of uit het oppervlaktewater? En hoe betrouwbaar is die bron op de korte en langere termijn? Daarna kijken we naar de voorziening zelf. Willen we een individuele voorziening, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, of een collectieve voorziening zoals een warmtenet? En wat zijn de gevolgen van die keuze voor de kosten per woning? En voor de ruimte die de voorziening inneemt in de buurt en in de woning? Uiteindelijk komen gemeente en inwoners samen tot een voorstel dat we voorleggen aan de gemeenteraad van Oss. Want die beslist.

Wat gaan de inwoners doen?

Het meedenkteam heeft meerdere bijeenkomsten, waaronder een excursie naar voorbeeld projecten. Daar krijgen de leden een indruk van de mogelijkheden. Daarnaast krijgen de leden informatie van een externe deskundige. Zo kunnen ze de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden beter beoordelen. De  bijeenkomsten vinden komend najaar en in 2024 plaats. Brabant Wonen bezit in de buurt meerdere huurwoningen. We nemen hun inbreng in het voorstel aan de gemeenteraad mee.