Ruim een derde van het tuinoppervlak is ‘versteend’

Is het je wel eens opgevallen? Steeds meer van onze buitenruimte bestaat uit verhard oppervlak, zoals tegels en klinkers. Geen grassprietje meer te vinden in de achtertuin. Geen rozenperkje meer in de voortuin. En ook buiten onze tuinen krijgt een harde ondergrond steeds meer ruimte ten koste van groen. Wist je dat ruim een derde van het tuinoppervlak in Nederland ‘versteend’ is? Gemeenten in het hele land houden acties – met namen als ‘operatie steenbreek’ – om ervoor te zorgen dat tuinen een groener karakter krijgen. 

Minder beton, meer energie besparen

Zijn beton, stenen, tegels en klinkers dan echt zo erg? Teveel ervan, ja. Allereerst is een groene omgeving aantrekkelijker dan beton en asfalt. Niet alleen mensen waarderen dat, ook dieren. Maar praktisch gezien heeft het verdwijnen van groen ook consequenties. Doordat water tijdens hoosbuien niet ‘in’ de grond kan wegzakken, is een van de gevolgen dat rioleringen vol raken. Dat zorgt ervoor dat straten, huizen en kelders onderlopen. Het klimaat verandert: dat er steeds heviger regenbuien zijn, is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Maar ook in tijden van droogte – want ook daar krijgen we steeds meer mee te maken – ondervinden we de consequenties van te veel hard oppervlak: dat ene buitje dat tijdens de droogte valt, dat verdampt meteen op de harde ondergrond in plaats van dat het de zachte grond voedt. En wat gaan we dan doen om onze plantjes en gazons in leven te houden? Juist. Sproeien. Dat kost (drink)water. En de kraan openzetten kost dus energie, zoals we al eerder verteld hebben.

Meer groen?

Wat kun je zelf doen aan het veranderende klimaat? Duurzamer leven en energie besparen is een eerste stap. Een groene leefomgeving draagt daar aan bij, want een groene omgeving is goed voor het milieu, voor jou én je portemonnee.

Beter voor het milieu:

  • Regenwater blijft (door bomen, planten en gras) behouden en loopt gemakkelijker de bodem in en wordt daar beter gezuiverd. Leg daarom zo min mogelijk tegels in de tuin en zorg voor voldoende gras en borders, zodat het regenwater beter weg kan zakken in de tuin.
  • Heb je geen tuin, maar wil je toch je steentje bijdragen? Wat dacht je van een watervriendelijk geveltuintje of balkon?
  • CO2 wordt gereduceerd, want bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze weer af aan de lucht. En wij mensen hebben zuurstof nodig. Net zoals dieren natuurlijk.
  • De lucht wordt schoner, omdat bomen en planten de lucht filteren doordat ze fijnstof opnemen. Uhm, fijnstof? Dat is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes die in de lucht zweven. Deeltjes die door de mens zijn gemaakt, zoals roet, komen het meeste voor. Roetdeeltjes komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales en de open haard. Eigenlijk is fijnstof een vorm van luchtvervuiling en vergroot de kans op longziektes.
  • De natuurlijke omgeving herstelt en daardoor verbetert de biodiversiteit. ‘Biodiversiteit’, een vreemd woord waar veel mensen nooit van gehoord woorden. ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ betekent variatie of afwisseling. Het is een term voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. We willen – als voorbeeld – niet alleen maar koeien hebben, maar ook mussen. We willen niet alleen maar gras, maar ook zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. En omdat er verschillende soorten zijn, blijft de natuur in evenwicht.

Ook beter voor jou, de mens:

  • Minder stedelijke opwarming, want bomen en planten zorgen voor schaduw en verkoeling. Dus is het aangenamer om buiten te vertoeven.
  • Mensen voelen zich er mentaal (minder stress) en fysiek beter bij.
  • Groene wijken en groene schoolpleinen geven meer een gevoel van schoonheid dan beton.

Zeker beter voor je portemonnee:

  • Wanneer je regenwater opvangt in een regenton, kun je het hergebruiken door bijvoorbeeld de plantjes in je tuin water te geven, de auto te wassen of de ramen te lappen. Scheelt weer kraanwatergebruik.
  • Het gebruik van elektriciteit en gas zal afnemen wanneer je gebruikmaakt van ‘groene isolatie’, zoals bijvoorbeeld gras op je (plat) dak. Maar over groen isoleren gaan we je meer vertellen in campagnemaand september, dus stay tuned!

Laat je groene vingers zien

Ga je binnenkort verbouwen? Of ga je met de tuin aan de slag? Denk dan eens na over groene alternatieven. Letterlijk en figuurlijk. Een groen dak en een groene tuin zijn voorbeelden van een duurzame leefomgeving, waarmee je ook nog eens energie kunt besparen. Laat je inspireren door de tips van waterschap Aa en Maas.

Subsidie

Wist je trouwens dat de gemeente Oss en het waterschap een subsidieregeling kennen voor klimaatbestendige maatregelen?
Voor voorwaarden en aanvraag ga je naar www.aaenmaas.nl/klimaat

Meer groen? Doen!